Състав

4/11/2015
Председател
Ивайло Илиев Петков
 
Айхан Февзи Али
Гюлтекин Невриев Алиосманов- зам.председател на Общинския съвет
Даринка Йорданова Шарбанова
Добромир Добрев Ковачев
Ердинч Ахмед Емин
Салим Алиев Салимов
Костадин Стефанов Русев
Мехмед Ахмедов Ефраимов
Милена Стоянова Перчемлиева
Румяна Стефанова Върбанова
Севдалина Емилова Радева
Сунай Невзатов Исмаилов