Новини

13/12/2010

Новини

25.03.2021 - ДБТ - Уведомява работодателите  Прочети повече...
08.01.2021 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021Г. Прочети повече...
03.12.2020 - НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ Прочети повече...
27.11.2020 - ЗАПОВЕД АВТОБУС  Прочети повече...
13.07.2020 - ПОКАНА  Прочети повече...
13.07.2020 - ОБРАЗЕЦ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАЯ ЗА ГОСТИ Прочети повече...
24.03.2020 - уведомление транспорт Прочети повече...
18.04.2019 - Обява за 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София. Прочети повече...
16.03.2017 -  Прочети повече...
04.06.2015 - Полицейска академия  Прочети повече...
04.06.2015 - Инициатива „Подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“ Прочети повече...
06.01.2015 - Йорданов ден в с. Кайнарджа 2015година Прочети повече...
23.04.2014 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ Прочети повече...
20.03.2014 - Конкурс за длъжността „Управител на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ с. Кайнарджа. Прочети повече...
06.01.2014 - покана публично обсъждане Прочети повече...
03.01.2014 - Общинска служба земеделие започва прием на заявления за кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“  Прочети повече...
15.04.2013 - МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА СТАРТИРА МАЩАБНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА Прочети повече...
06.03.2013 -  Прочети повече...
06.03.2013 - Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Кайнарджа Прочети повече...
28.01.2013 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА 2013 ГОДИНА Прочети повече...
20.01.2013 - Във връзка с извършване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Инвестиционно предложение за „Изграждане на 8-класно училище", с местоположение УПИ ХІV556 - за училище, кв. 11, по регулационния план на с. Голеш. Прочети повече...
19.10.2012 - 230 години от основаването на с.Краново Прочети повече...
19.10.2012 - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАЙСИЙ-1942" СЕЛО КАЙНАРДЖА Прочети повече...
08.10.2012 - Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределение на масимите за ползване в землищата на община Кайнарджа за стопанската 2012-2013год. Прочети повече...
23.05.2012 - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1942”, Прочети повече...
12.05.2012 - „Да изчистим България за един ден” Прочети повече...
06.03.2012 - Банкова сметка на Община Кайнарджа за превеждане на местни данъци и такси Прочети повече...
06.03.2012 - Започна кампанията по събирането на местни данъци и такси Прочети повече...