СЕЛСКО СТОПАНСТВО 2014-2015

17/10/2014
Заповеди относно разпределение на масивите за ползване в ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА 2014-2015 стопанска година