Формуляри и бланки

11/7/2018
Банкова сметка:
Интернешънъл Асет Банк АД, клон Силистра, ул "Петър Бояджиев" №1
IBAN: BG76IABG74598400039500
BIC: IABGBGSF
   
 
 
ЛИНКОВЕ КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР: 
РЕГИСТЪР НА КОНКУРСИ: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

Прикачени файлове