Започна кампанията по събирането на местни данъци и такси

6/3/2012
Започна кампанията по събирането на местни данъци и такси за 2012 година. Дължимите Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства се заплащат на две равни вноски в следните срокове: І вноска-01.март до 30. юни; ІІ вноска-до 31. октомври. Платилите целия размер на данъците и таксата в периода 01.март- 30. април ползват намаление от 5 на сто.