Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределение на масимите за ползване в землищата на община Кайнарджа за стопанската 2012-2013год.

8/10/2012