КЪТ ЗА ДЕТСКИ ОТДИХ

16/8/2013
                      Приключиха основните дейности по изграждане и озеленяване на "Кът за детски отдих - Зарник".Проектът е финансиран от МОСВ - ПУДООС по програма "ЗА чиста околна среда" - 2013 год.Предстоят малки довършителни работи, приемане от специална комисия с представители от РИОСВ и официално откриване на обекта.Местните жители са много радостни, че ще имат такава придобивка, но е необходимо непрекъснато да полагат грижи за опазване уредите, за чистотата, както и за дръвчетата ,храстите и зеленината, поставени при реализирането на проекта.По същата програма в общината ще се реализират още 2 проекта.В няколко от другите села на община Кайнарджа  ще има нови детски кътове.