Реализирани проекти по ТГС Румъния/България2007-2013

24/10/2013
                    В края на програмния период 2007-2013 година, община Кайнарджа информира населението за реализираните три проекта по Програма "Трансгранично сътрудничество Румъния/България2007-2013 год."Първият ни проект бе подаден за разглеждане още през септември 2008 год. и приключи 2011 год.А най-големият от осъществените ни проекти "Трансграничен път Липница-Кайнарджа" завърши през март 2013 година, като изразходва голям човешки и паричен ресурс, но се справихме успешно и очакваме вече финалното плащане от ЕФРР чрез  Управляващия орган на програмата.Интересни подробности за подготовката и реализирането на трите проекта може да прочетете в прикачения файл "Изпълнени проекти по ТГС 2007-2013".