покана публично обсъждане

6/1/2014
П О К А Н А
 
 
 
Общинска администрация уведомява жителите на община Кайнарджа, че на 14.01.2014г., от 14.00 часа в заседателната зала на община Кайнарджа ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на бюджет на община Кайнарджа за 2014г.,  тригодишна бюджетна прогноза, Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кайнарджа.
 
 
                           от общинска администрация