0584-2014-0003/ 24.10.2014г.

24/10/2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПО ПРОЕКТ 19/321/01405  „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩ. КАЙНАРДЖА"