0584-2015-0006/17.08.2015г. „Периодични доставки на горива за МПС (бензин А95Н 7% био, дизелово гориво Б6, газ пропан-бутан) и промишлен газьол (маркирано гориво) за отопление за нуждите на община Кайнарджа”

17/8/2015