Публична покана № 9045783 за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца 5 и 6 - годишна възраст и ученици до 16-год. възраст, през учебните дни на учебната 20015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Кайнарджа”

9/9/2015