Публична покана № 9045927 за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на превоз на педагогически персонал от Целодневна Детска Градина „Еделвайс” с. Кайнарджа, Община Кайнарджа по утвърдени маршрутни разписания през работните дни на учебната 2015/2016 година”

14/9/2015