0584-2016-0002/01.03.2016г.„Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш и улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа”

10/10/2016

Прикачени файлове