ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

9/3/2016