0584-2016-0003/16.03.2016г. Избор на изпълнител на „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”

3/8/2017