0584-2016-0004/17.03.2016г.„Периодични доставки чрез покупка на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, по заявка за нуждите на ДСП, обществените трапезарии, столове към училища и ЦДГ на територията на Община Кайнарджа”

17/3/2016