0584-2016-0005/07.04.2016г.„Преработка, актуализация и допълване на технически проект внедряване на мерки за енергийна ефективност и частичен ремонт на ОУ ”Черноризец Храбър” с. Кайнарджа в работен проект - Реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Основно Училище „Черноризец Храбър” с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра" за кандидатстване на Община Кайнарджа по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строителните работи на обекта".

21/7/2017