0584-2016-0006/14.04.2016г."Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ по две обособени позиции, а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВОДОСНАБДИДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В 8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ОБЛ.СИЛИСТРА" за кандидатстване на Община Кайнарджа по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи "

14/4/2016

Прикачени файлове