Обява

18/8/2017
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ.20 АЛ. 3 от ЗОП
 
https://sop.bg/kaynardzha.egov-871/proceduri-20-3-zop/#h