Обява за 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС

18/4/2019