Планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

13/8/2020