ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

15/9/2022