Галерии

15.06.2020 -  Пожарна безопасност в земеделски земи  Към галерията...

Съобщения

  • 30.09.2023 - Информираме Ви, че считано от 01.10.2023г. влизат в сила промени в съдържанието на платежните нареждания за плащане от/към бюджета, включително и чрез Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/ Прочети повече...
  • 31.07.2023 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ Прочети повече...
  • 21.07.2023 - Обява за длъжността "Рехабилитатор" в ДЦПЛУ с. Средище Прочети повече...
  • 26.05.2023 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД Прочети повече...

Решения

Последно обновени страници

Новини

25.03.2021 - ДБТ - Уведомява работодателите  Прочети повече...
08.01.2021 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021Г. Прочети повече...
03.12.2020 - НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ Прочети повече...

Обществени поръчки

Протоколи

ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа, област Силистра
тел/факс: 08679/8461
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд