Галерии

15.06.2020 -  Пожарна безопасност в земеделски земи  Към галерията...

Съобщения

  • 06.07.2022 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ Прочети повече...
  • 15.06.2022 - ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИДЕЯТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПО ПОДМЯРКА 19.1" ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" Прочети повече...
  • 28.04.2022 - Община Кайнарджа обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи Прочети повече...
  • 28.02.2022 - Заповед за забрана на паша в държавни и общински горски територии  Прочети повече...

Решения

Последно обновени страници

Новини

25.03.2021 - ДБТ - Уведомява работодателите  Прочети повече...
08.01.2021 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021Г. Прочети повече...
03.12.2020 - НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ Прочети повече...

Обществени поръчки

Протоколи

ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа, област Силистра
тел/факс: 08679/8461
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд