Главен регистър на частната общинска собственост

27/1/2011
търсене

Номер
Населено
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Включен
Актове,
Заповед
1