ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА 2013 ГОДИНА

28/1/2013
 
ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ЗА 2013 ГОДИНА
 
 
           На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.22, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кайнарджа на 5-ти февруари 2013 год. (вторник) от 16:30 часа в заседателната зала(ІІ етаж, стая № 208)  в сградата на Общинска администрация ще се проведе обществено обсъждане на проекта за общинския бюджет за 2013 година.
            Ръководството на общината кани местната общност да вземе участие в обсъждането, давайки своите препоръки, предложения и становища.