КОНТАКТИ

29/4/2020
 
Местонахождение:  област Силистра, с. Кайнарджа, ул. "Димитър Дончев" № 2

e-mail:  mun-kaynardzha@obmen.bg      Деловодство - Телефон: 08679/8461                                                  

Кмет: ЛЮБЕН СИВЕВ  Телефон:0885921818 факс :08679/8461

Зам. кмет Валентина Токушева  Телефон: 0885921862 факс :08679/8461

Зам. кмет: Мая Бочева Телефон:0885921825  факс : 08679/8461

Секретар на община: Бонка Йорданова        Телефон: 0885921917  

Директор "Обща администрация": Деница Йорданова      Телефон: 0887590040

Директор "Специализирана администрация" - Даниел Йорданов  тел. 0885921910

Главен счетоводител: Десислава Ефремова     Телефон: 0885921918

Гражданска регистрация и административно обслужване: Петя Екзарова     Телефон: 0884999374
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:          Телефон: 086798-425
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО:  Добринка Йорданова      Телефон: 0885055245
  • Кмет на кметство с. Голеш : Демирел Ферадов   тел: 0885 921802
  • Кмет на кметство с. ЗарникРуфи Асан   тел: 0888 565551  
  • Кмет на кметство с. Посев и с. ПопрусановоБейсим Вейсел   тел: 0885 921841
  • Кмет на кметство с.Средище,с.Господиново,с.Каменци,с.Стрелково: Гошо Манов  тел:0885 921850
  • Кмет на кметство с.Добруджанка :   тел:0885921822
  • Кмет на кметство с.Давидово :Емил Радев  тел:0892088993
  • Кмет на кметство с.Светослав :  тел:0897738345
  • Кмет на кметство с.Полковник Чолаково :  тел:0882021986
  • Кмет на кметство с.Краново :  тел:0885900058
  • Кмет на кметство с.Войново :  тел:0885921808