контакти

29/4/2020
Местонахождение:  област Силистра, с. Кайнарджа                                                                         
 

Кмет: ЛЮБЕН СИВЕВ  Телефон:0885921818 факс :08679/8461

Зам. кмет Валентина Токушева  Телефон: 0885921862 факс :08679/8461

Зам. кмет: Мая Бочева Телефон:0885921825  факс : 08679/8461

Секретар на община: Бонка Йорданова        Телефон: 0885921917  

Директор "Обща администрация": Деница Йорданова      Телефон: 0887590040

Главен счетоводител: Йорданка Йорданова     Телефон: 0885190555
 
ГРАО: Петя Екзарова     Телефон: 0884999374
 
МДТ:  Дияна Кирова        Телефон: 0885921853
 
ТСУ:  Добринка Йорданова      Телефон: 0885055245

Адрес: с. Кайнарджа, ул. "Димитър Дончев" № 2

e-mail: kain_s@abv.bg

  • Кмет на кметство с. Голеш Демирел Ферадов   тел: 0885 921802
  • Кмет на кметство с. ЗарникРуфи Асан   тел: 0888 565551  
  • Кмет на кметство с. Посев и с. ПопрусановоБейсим Вейсел   тел: 0885 921841
  • Кмет на кметство с.Средище, с.Господиново, с.Каменци, с.Стрелково: Гошо Манов  тел:0885 921850