Галерии

27.11.2018 - пожари в жилищата  Към галерията...

Съобщения

  • 02.01.2019 - ОБЯВА за прием на заявления на персонал за предоставяне на социални услуги в домашна среда Прочети повече...
  • 27.12.2018 - Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кайнарджа за 2019 г. Прочети повече...
  • 19.12.2018 - Покана Прочети повече...
  • 26.11.2018 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КАЙНАРДЖА Прочети повече...

Новини

16.03.2017 -  Прочети повече...
23.12.2016 - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2020 Прочети повече...
04.06.2015 - Полицейска академия  Прочети повече...

Обществени поръчки

Решения

ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа, област Силистра
Телефон: 0885 921818
Факс: 08679/8461
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд