Галерии

28.02.2019 - ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3 март 2019  Към галерията...

Съобщения

  • 05.03.2019 - Списък на общински имоти с начин на трайно ползване "пасище, мера" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2019-2020 г. Прочети повече...
  • 25.02.2019 - ПОКАНА за публично обсъждане бюджетна прогноза 2020-2022г. Прочети повече...
  • 13.02.2019 - Данък върху превозните средства Прочети повече...
  • 08.02.2019 - Дирекция “Бюро по труда”- Силистра провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица Прочети повече...

Новини

16.03.2017 -  Прочети повече...
23.12.2016 - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2020 Прочети повече...
04.06.2015 - Полицейска академия  Прочети повече...

Обществени поръчки

Решения

ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа, област Силистра
Телефон: 0885 921818
Факс: 08679/8461
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд