Галерии

15.06.2020 -  Пожарна безопасност в земеделски земи  Към галерията...

Съобщения

  • 24.07.2020 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Прочети повече...
  • 08.07.2020 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ  Прочети повече...
  • 27.05.2020 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ Прочети повече...
  • 18.05.2020 - ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ОБЯВЯВА НА 04.06.2020 Г. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ Прочети повече...

Решения

Последно обновени страници

Новини

13.07.2020 - ПОКАНА  Прочети повече...
13.07.2020 - ОБРАЗЕЦ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАЯ ЗА ГОСТИ Прочети повече...
24.03.2020 - уведомление транспорт Прочети повече...

Обществени поръчки

Протоколи

ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ
Кмет на Община Кайнарджа, област Силистра
тел/факс: 08679/8461
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд