Писмо от министъра на здравеопазването относно опазването на общественото здраве

26/3/2020