КОНТАКТИ

10/11/2023
 
Местонахождение:  област Силистра, с. Кайнарджа, ул. "Димитър Дончев" № 2

e-mail:  mun-kaynardzha@obmen.bg      Деловодство - Телефон: 08679/8461,0885921826                                               

Кмет: ЛЮБЕН СИВЕВ  Телефон:0885921818 факс :08679/8461

Зам. кмет: Мая Бочева Телефон:0885921825  факс : 08679/8461

Секретар на община: Бонка Йорданова        Телефон: 0885921917  

Директор "Обща администрация": Деница Йорданова      Телефон: 0887590040

Директор "Специализирана администрация" - Даниел Йорданов  тел. 0885921910

Главен счетоводител: Десислава Ефремова     Телефон: 0885921918

Гражданска регистрация и административно обслужване: Петя Екзарова     Телефон: 0884999374
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:          Телефон: 086798-425
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО:  Добринка Йорданова      Телефон: 0885055245
  • Кмет на кметство с. Голеш : Бехтин Сали   тел: 0885 921842
  • Кмет на кметство с. Зарник: Генджабай Осман  тел: 086798380 
  • Кмет на кметство с. Посев и с. ПопрусановоБейсим Вейсел   тел: 0885 921841
  • Кмет на кметство с.Средище,с.Господиново,с.Каменци,с.Стрелково: Георги Василев  тел:0885 921835
  • Кмет на кметство с.Добруджанка : Ердинч Талиб  тел:0885921822
  • Кмет на кметство с.Давидово :  Айхан  Азис тел:0889788500
  • Кмет на кметство с.Полковник Чолаково :Нурхаянт Сали  тел:0885921850
  • Кметски наместник с.Краново : Христинка Тодорова  тел:0885900058
  • Кметски наместник с.Войново : Николай Великов  тел:086798400
  • Кметски наместник с.Светослав :  Вилдан Шабан тел:0897738345