Помощ

5/4/2011

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.
 

Информация, достъпна от горен колонтитул:

 

 • Форум
 • Абонамент
 • Карта на сайта
 • Обратна връзка
 • Смяна на език - English
 • Смяна на цветовете
 • Възможност за коригиране на размера на шрифта - Размер на шрифт.
   

Основна навигация:

 

 • Заглавна страница. Заглавната страница осигурява достъп до най-важните за Общината страници и информация като - контакти, новини, процедури, проекти, бързи връзки.
 • Информация за Общината. Секцията Община осигурява достъп до основните документи на Общината като - процедури, нормативни документи, регистри, информация за ръководството, контакт и телефони.
 • Общински съвет. В секцията Общински може да бъде намерена информация за състава на ОбС, постоянните комисии, проведените заседания, наредби, правилници.
 • Административни услуги. Секцията Услуги осигурява достъп до предлаганите от Общината административни и електронни услуги.
 • Полезна информация. Секцията полезна информация подава основната информация за Общината като - история, Новини. достъп до формата за обратна връзка, картата на уеб сайта, форма за търсене. Допълнително е подадена информация за Достъпността и Указанията за употреба на уеб сайта.
   

Долен колонтитул:


Бързи връзки към Достъпност и Указания за употреба на уеб сайта.