Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) за периода 2014-2020

23/11/2012
Проектно предложение Регионалния план за развитие (РПР) на
Северен централен район (СЦР) за периода
2014-2020