Публична покана № 9043016 за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на общежитието и училището”

22/6/2015