ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ №2/28.07.2016г. с предмет: „Извършване специализиран превоз на ученици, деца от детските градини и учители на територията на Община Кайнарджа през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни разписания” създадена на 28.07.2016г.

21/9/2016